Dröge en Van Drimmelen

Audrey Keukens:

“Ik ken Gotcha! Communicatie als een zeer gedreven en inspirerende communicatie professional die zeer sterk is in het adviseren van organisaties in een veranderende omgeving, zoals bij een reorganisatie, groei of verwerven van een nieuwe positionering. Ook het menselijke aspect in deze situaties heeft de interesse van Gotcha! Communicatie waardoor ze medewerkers van organisaties goed weet te motiveren mee te werken aan de veranderingen.”

A la Carte Communicatie

Astrid van der Holst:

“Gedreven, krachtig, vooruitstrevend, oplossingsgericht en oprecht, een hele sterke en goede communicatie professional. Gotcha! Communicatie laat de communicatie binnen een project echt leven! Als je met Gotcha! werkt, ga je recht je doel af! Daarnaast is het prettig samenwerken met een communicatieadviseur waar je van op aan kunt, die attent is en altijd het beste uit iemand haalt. Energiek met de juiste instelling!”

Accommodate

Voor de voormalige huisvestingsorganisatie voor internationale studenten Accommodate. Gotcha!Communicatie was verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de look & feel en begeleiding van de volledige implementatie op creatief, organisatorisch en budgettair gebied. Voor dit project coördineerde Gotcha! Communicatie de planaanpak, planning, bureauselectie, ‘naming’-traject, Engelse redactie, ontwikkeling van de gehele middelenmix (website, brochures, marketing acties en de representatieve set).

SLS Wonen

Verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de look & feel en begeleiding van de volledige implementatie op creatief, strategisch en budgettair gebied. Projectonderdelen waren o.a. visievorming van het sr-management, draagvlak binnen de organisatie, bureauselectie, inventarisatie en uitrol van de middelenmix (ontwikkeling website, brochurelijn, organisatie van front- en backoffice service tools, inrichting conform huisstijl van het hoofdkantoor, telefonische- en schriftelijke communicatierichtlijnen, representatieve set en standmateriaal).

ICTU, MijnOverheid.nl

Samenstelling en aansturing van een communicatieteam. Gotcha! Communicatie was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de corporate communicatiestrategie, conform de PRINCE2 projectmanagementprincipes, de look & feel (brand-design) van MijnOverheid.nl, het mediabeleid (mediastrategie, media analyse, maandelijkse mediarapportage) en de pershandling (o.a. contacten onderhouden met de pers, woordvoering, het vervaardigen van persberichten).

Tevens het verzorgen van public affairs (in kaart brengen stakeholders, mogelijkheden tot beïnvloeding beslissing nemers, krachtenveldanalyse) en het organiseren van expertmeetings, relatiebijeenkomsten en een tevredenheidsonderzoek.

TNT Post

Interim werkzaamheden. Het waarnemen van de sr. communicatieadviseur gedurende ziekteverlof. In verband met veranderingen in de organisatie richtten de werkzaamheden zich overwegend op interne communicatie. Gotcha! Communicatie leverde tevens een bijdrage aan het jaarplan van de afdeling, de communicatiekalender 2011 en gaf aanbevelingen voor optimalisatie van het intranet.

Anita van Slageren, manager Business Support:

“De interim communicatieadviseur van Gotcha! Communicatie heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan de nieuw op te richten functie binnen onze afdeling. Ze wist binnen korte tijd haar weg te vinden binnen de complexe organisatie en voor de juiste doelgroep het juiste communicatiemiddel in te zetten. Een gedreven kracht met inlevingsvermogen.”

T&S Zorgonderzoek

Voor dit onderzoeksbureau heeft Gotcha! Communicatie een nieuwe look & feel ontwikkeld. Het logo, visitekaartje en briefpapier zijn een visuele vertaling van de bedrijfsvisie. Ook de website is volledig vernieuwd. De opdracht was: “professionele uitstraling”, “expertise moet uit de verf komen en toch moet het ook de persoonlijkheid van de drijvende kracht achter T&S uitstralen”. Missie geslaagd!

UNESCO-IHE

Begeleiding bij de opzet strategisch meerjarenplan communicatie en marketing. Vertaalslag naar practische werkplannen: communicatiekalender, plan publiciteit en pershandling, intern persprotocol, opstellen en bewaking jaarbegroting, functiebeschrijvingen, huisstijlbewaking en huisstijlmanual. Tevens coaching van en sparring met de teamlead C&M.

Alida Pham, teamleader Communications and Marketing
Ms. Kist, Senior Communications Advisor at Gotcha Communication, provided expert advise in the development of UNESCO-IHE’s Strategic Roadmap for Communications and Marketing for the biennium 2011-2012. In addition, she also developed a tailored coaching programme in which I was able to practice and further develop my skills in communications and work planning, basic mediation and conflict negotiation. I have very much enjoyed working with her on this project and recommend her without any reservations to anyone looking to professionalise their (corporate) communication strategy and team.

Ministerie

Gotcha! Communicatie gaf strategisch communicatieadvies gericht op de naamsbekendheid en positionering van eHerkenning. Verantwoordelijk voor onder meer restyling website, ontwikkeling van info-graphics en nominatie voor de internationale eGovernment Awards.

Joke van Buuren, sr. Communicatieadviseur:

“Gotcha! Communicatie heeft talent voor communicatie. Een betrokken, analytisch scherpe senior adviseur die ook de praktijk kent en weet te interpreteren. Een vaardige strateeg en een prettige samenwerkingspartner die afspraken nakomt. Intelligent, communicatief sterk, betrokken, initiatiefrijk, resultaatgericht, openhartig en een oprechte collega. Zeer fijn om mee samen te werken”.

eHerkenning

Gotcha! Communicatie ontwikkelde de communicatiestrategie, gericht op introductie van de dienst eHerkenning bij overheden en bedrijven. Daarnaast verzorgde Gotcha! een saleskit met communicatiemiddelen, diverse voorlichtingsbijeenkomsten, de eerste opzet van een relatienetwerk, de ontwikkeling van de merkstrategie (brand-id) en integrale look & feel (branddesign). Ook het afstemmen en meekrijgen van externe stakeholders (bij zowel commerciële partijen als overheden) werd succesvol verricht.