Overheid

Binnen tien weken zette Gotcha! Communicatie een marketingplan van aanpak op, compleet met vertaalslag naar uitvoering (inclusief redactieformules diverse communicatiemiddelen, design van de middelenmix, aanleg van een fotobank en presentatie aan de directie). 
Ook is de doorstart van de website van bureau ABD geheel voorbereid: de navigatie is doelgroepgericht ingericht, de website heeft tekstueel een impuls gekregen en is visueel aantrekkelijk gemaakt. Tevens zijn de benodigde werkzaamheden in kaart gebracht en zijn alle betrokkenen zodanig geïnformeerd dat de uitvoering gerealiseerd kan worden.

KING

Voor Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten ontwikkelde Gotcha! Communicatie een (interactieve) brochure over de praktische toepassing van eHerkenning door gemeenten.

Overheid, SCC

In opdracht van een ministerie ontwikkelde Gotcha! Communicatie voor een nieuw, internationaal shared service centre (SSC) een integrale communicatiestrategie waarbij de focus lag op de bekendmaking van de verantwoordelijkheden van dit nieuwe SSC bij alle departementen van het Rijk. Een omvangrijke opdracht die 13 maanden in beslag nam.

Overheid

In opdracht van een ministerie is Gotcha! Communicatie verantwoordelijk voor de communicatie over de plaatsing van de ICT-afdeling naar het Shared Service Centre ICT van het Rijk.

Deze ingrijpende organsatieverandering vraagt een zorgvuldig en open communicatieaanpak, met veel oog voor het menselijke aspect als ook voor de bestuurlijke omgeving. Daarnaast is een goede samenwerking met de communicatiecounterpart en het management van de ontvangende organisatie van belang.