Overheid

Binnen tien weken zette Gotcha! Communicatie een marketingplan van aanpak op, compleet met vertaalslag naar uitvoering (inclusief redactieformules diverse communicatiemiddelen, design van de middelenmix, aanleg van een fotobank en presentatie aan de directie). 
Ook is de doorstart van de website van bureau ABD geheel voorbereid: de navigatie is doelgroepgericht ingericht, de website heeft tekstueel een impuls gekregen en is visueel aantrekkelijk gemaakt. Tevens zijn de benodigde werkzaamheden in kaart gebracht en zijn alle betrokkenen zodanig geïnformeerd dat de uitvoering gerealiseerd kan worden.