SLS Wonen

Verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de look & feel en begeleiding van de volledige implementatie op creatief, strategisch en budgettair gebied. Projectonderdelen waren o.a. visievorming van het sr-management, draagvlak binnen de organisatie, bureauselectie, inventarisatie en uitrol van de middelenmix (ontwikkeling website, brochurelijn, organisatie van front- en backoffice service tools, inrichting conform huisstijl van het hoofdkantoor, telefonische- en schriftelijke communicatierichtlijnen, representatieve set en standmateriaal).