TNT Post

Interim werkzaamheden. Het waarnemen van de sr. communicatieadviseur gedurende ziekteverlof. In verband met veranderingen in de organisatie richtten de werkzaamheden zich overwegend op interne communicatie. Gotcha! Communicatie leverde tevens een bijdrage aan het jaarplan van de afdeling, de communicatiekalender 2011 en gaf aanbevelingen voor optimalisatie van het intranet.

Anita van Slageren, manager Business Support:

“De interim communicatieadviseur van Gotcha! Communicatie heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan de nieuw op te richten functie binnen onze afdeling. Ze wist binnen korte tijd haar weg te vinden binnen de complexe organisatie en voor de juiste doelgroep het juiste communicatiemiddel in te zetten. Een gedreven kracht met inlevingsvermogen.”